การอ่านหนังสือเล่มมีความแตกต่างจากการอ่าน E-Book อย่างไร

E-Book

ปัจจุบันนี้ได้มีการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักษ์การอ่านมากขึ้น โดยต้องการเพิ่มให้คนไทยได้อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 เล่ม เพราะจากสถิติพบว่าคนไทยเป็นชาติที่มีค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานของรัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการอ่านเกิดขึ้น นอกจากนั้นรูปแบบหนังสือยังมีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ใช้งานเละเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book ที่สามารถทำการดาวน์โหลดเพื่ออ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ ซึ่งการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ทำให้มีผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

            การอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านหนังสือแบบใด เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากหนังสือย่อมเหมือน เพียงแต่ช่องทางในการนำเสนอตัวหนังสือนั้นต่างกัน โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการนำเสนอรูปแบบของตัวอักษรผ่านทางหน้าจอ ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะว่าไม่จำเป็นต้องหยิบหรือค้นหาหนังสือเพื่อที่จะนำมาอ่าน เพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของหนังสือไว้บนมือถือหรือเข้าไปอ่านตามเว็บที่เปิดให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำการอ่านหนังสือได้แล้ว โดยเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีทุกคำเหมือนกับตัวอักษรที่อยู่บนหนังสือเล่ม เพียงแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ลงมาบนกระดาษเท่านั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาอ่านหนังอิเล็กทรอนิกส์กันมาก เพราะความสะดวก รวดเร็วและการใช้งานที่ง่าย แต่การอ่านหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็มีข้อเสียเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตา เพราะว่าหน้าจอที่ใช้แสดงผลตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือจะมีแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาหากต้องทำการเพ็งหน้าจอเป็นเวลานาน และแสงที่จ้าของหน้าจอจะทำให้ดวงตาเกิดความเมื่อยล้าจากการอ่านหนังสือเป็นเวลานาน ดังนั้นการอ่าน E-Book จึงควรอ่านในระยะเวลาสั้น ๆ หรือใส่แว่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอในช่วงที่ทำการอ่านหนังสือ ต่างจากการอ่านหนังสือเล่มที่ปัจจุบันนี้ได้ใช้กระดาษชนิดที่ช่วยถนอมสายตาของคนอ่านในการผลิตหนังสือออกมาจำหน่าย ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อน มีความขรุขระเล็กน้อย ซึ่งกระดาษชนิดนี้จะช่วยลดการสะท้อนของแสงกับกระดาษให้น้อยลง ส่งผลให้ดวงตาเกิดความเมื่อยล้าน้อยลงในการอ่านตัวอักษรบนกระดาษถนมอสายตา

            จะเห็นว่าการอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านเป็น E-Book หรือหนังสือที่พิมพ์จากกระดาษ ล้วนแต่ให้ความรู้กับผู้อ่านทั้งสิ้น แต่ว่าในการอ่านหนังสือควรอ่านในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีเครื่องป้องกันสายตาจากรังสีที่เป็นอันตราต่อดวงตา และที่สำคัญควรมีการพักสายตาระหว่างการอ่านหนังสือทุก 30 นาที เพื่อดวงตาได้ผ่อนคลาย เพียงเท่านี้การอ่านหนังสือก็จะทำให้คุณมีความสุขได้