ข้อควรระวังในการอ่าน E-Book

การอ่าน E-Book

การใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมที่ต้องเพ็งมองหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้ดงตาเกิดความเมื่อยล้า หากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นเวลานานแสงที่ออกมาจากหน้าจอดังกล่าวจะส่งผลทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ดวงตาล้า กระจกตาโดยทำลาย ซึ่งหากมีอาการหนักอาจจะทำให้ตาบอดได้ ซึ่งกิจกรรมที่มักจะทำให้ต้องเพ็งหน้าจอเป็นเวลาก็คือ การอ่าน E-Book ถึงแม้ว่าการอ่านจะช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความทรงจำและกระตุ้นการเรียนรู้ แต่หากอ่านอย่างไม่ระวังย่อมจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีให้กับชีวิต ดังนั้นในการอ่านE-Book มีข้อควรระวังดังนี้

1.อ่านในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

            การอ่าน E-Book ต้องอ่านให้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการอ่าน คือ การตั้งหน้าจอควรมีระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจออยู่ที่ประมาณ 25 นิ้ว ความสว่างของหน้าจอจะต้องมีความพอดี พื้นที่ต้องมีแสงสว่างโดยรอบเพียงพอ ไม่อ่านในที่มือหรือที่แสงสว่างน้อย เพราะดวงตาจะต้องจดจ้องที่หน้าจอมากเกินไป และขนาดของตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอควรมีขนาดที่ไม่เล็กจนเกิดไป เพราะยิ่งตัวอักษรมีขนาดเล็ก ในขณะที่ทำการอ่านดวงตาจะต้องทำการจดจ้องมากเป็นพิเศษทำให้ดวงตาเกิดความเมื่อยล้าได้เร็วขึ้น

2.ติดฟิล์มกรองแสง

            หากไม่ได้ใส่แว่นที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันแสงจากหน้าจอในระหว่างที่อ่านแล้ว สามารถทำการลดปริมาณแสงให้เข้าสู่ดวงตาให้น้อยลงได้ด้วยการติดฟิล์มกรองแสงที่บริเวณหน้าจอแสดงผล ซึ่งฟิล์มกรองแสงต้องเป็นฟิล์มที่สามารถกรองแสง UV400/UVA1 ซึ่งเป็นแสงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตามากที่สุด ซึ่งฟิล์มดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณแสงที่หน้าจอส่งมายังดวงตาให้น้อยลง ทำให้ดวงถูกทำลายช้าลง

3.พักสายตา

การอ่านหนังสือมักต้องใช้เวลาในการอ่านที่นานเป็นชั่วโมงกว่าหนังสือหนึ่งเล่มจะจบลง ดังนั้นในระหว่างที่ทำการอ่านหนังสือ ควรมีการพักสายตาทุก 20 นาที เนื่องจากในระหว่างที่ทำการจ้องหน้าจอเพื่ออ่านหนังสือจะมีการกระพริบตาน้อยมาก ทำให้กระจกตาแห้ง ด้วยการหันสายตาไปมองรอบ ๆ ตัวและกระพริบตาถี่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้น้ำหล่อเลี้ยงดวงตาไหลออกมาเคลือบกระจกตา

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อควรระวังและปฏิบัติในระหว่างที่ทำการอ่าน E-book เพราะการอ่านเป็นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตนเองได้ดี แต่การพัฒนาตนเองที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเช่นกัน เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งการใช้หน้าจอแสดงผลเพื่อความสะดวกสบาย ในแต่ละวันเราจะต้องอยู่กับหน้าจอเกือบ 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพตาเพื่อให้มีดวงตาได้ใช้งานได้นานขึ้น