ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองส่วนไหนบ้าง

ราคาประกันชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ถือเป็นแบบแผนประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดในบรรดาประกันรถยนต์ทั้งหมด แต่มีใครรู้ไหมว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็มีข้อยกเว้นในส่วนของความคุ้มครอง ดังนั้นวันนี้เราเลยมีส่วนที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครองมาฝาก 

5 สาเหตุที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่ให้ความคุ้มครอง

1.การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์

เป็นธรรมดาที่รถยนต์ก็มีอายุขัยของมัน ยิ่งเวลานานเข้าเท่าไหร่รถยนต์ก็ยิ่งเก่า เครื่องยนต์ก็ยิ่งเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานต่อเนื่องจนเกิดเครื่องอืด มีควันดำ จำเป็นต้องซ่อมเครื่องยนต์ หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ รวมถึงสภาพเครื่องยนต์ที่จอดแตกทุกวัน เครื่องยนต์ และสีของรถยนต์สามารถเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้เช่นกัน ซึ่งถ้าคุณเรียกร้องให้ทางประกันชั้น 1 ชดใช้ละก็ บอกเลยว่าไม่ว่า ราคาประกันชั้น 1 จะแพงเท่าไหร่ ก็ไม่ได้แน่นอน

2.การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์

ปกติแล้วหากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ด้วยกัน ทางประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะคุ้มครองเป็นธรรมดา แต่ถ้ารถยนต์ของคุณเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เครื่องยนต์กลไกของรถยนต์เกิดความเสียหาย แตกหัก ที่ไม่ใช่การชนกับคู่กรณีอย่างรุนแรงทางประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ด้วย

3.ความเสียหายโดยตรงต่อตัวรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต 

ซึ่งข้อนี้ไม่ใช่แค่ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครอง หรือจ่ายค่าเคลมใดใดทั้งสิ้น แม้แต่กฎจราจรแล้วข้อนี้ยังผิดกฎหมายเลยค่ะ เพราะการบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป หรือบรรทุกจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น และอาจส่งผลอันตรายต่อบุคคลภายนอกได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอาจได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุ แต่ถ้ารถยนต์ได้รับความเสียหายจากต้นเหตุบรรทุกน้ำหนักเกินละก็ ทางประกันรถชั้น 1 ก็ไม่คุ้มครองในความเสียหายในส่วนนี้

4.ความเสียหายในส่วนของยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาดหรือระเบิก เว้นแต่มีความเสียหายต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 

ความเสียหายของยางรถยนต์ที่มีต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างขับรถยนต์อยู่แล้วยางรถยนต์เกิดระเบิด เกิดรั่ว หรือยางได้รับความเสียหาย แต่ในส่วนของตัวรถยนต์กลับไม่ได้รับความเสียหายอะไร ถ้าเป็นเช่นนี้ตัวยางไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้าหากเกิดการชนกับคู่กรณีตัวรถได้รับความเสียหายและยางรถยนต์แตก แบบนี้ตัวยางและรถจะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น1

5.ความเสียหายอันเกิดจากการขาดใช้รถยนต์ เว้นแต่ขาดการใช้รถยนต์ จากบริษัทประวิงเวลาซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุอันควร

หากทำประกันชั้น1 ถ้าเกิดผู้เอาประกันที่เป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาดใช้รถยนต์ได้จากคู่กรณี หรือบริษัทประกันภัยของคู่กรณี เช่น หากรถยนต์ของคุณเป็นรถที่ใช้สำหรับทำมาหากิน หรือเป็นรถยนต์สำหรับสร้างรายได้ให้กับคุณ เกิดอุบัติเหตุแล้วทางเราเป็นฝ่ายถูก รถคุณต้องซ่อมเป็นเวลาหลายสิบวัน ซึ่งในระหว่างซ่อมรถ ต้องเช่ารถเป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งค่าเช่านี้สามารถเรียกร้องจากประกันของคู่กรณี แต่ไม่สามารถเรียกร้องจากประกันที่เราทำได้