หลอดไฟ led กลมการทำความสะอาด

วิธีทำความสะอาด “หลอดไฟ LED” ปลอดภัย ไร้กังวล

ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการทำความสะอาด หลอดไฟ led นั้น สิ่งแรกที่คุณจะต้องคำนึงไว้เสมอ คือความปลอดภัยต้องมาก่อน เนื่องจากหลอดไฟจะใช้ระบบไฟฟ้า หากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลร้ายแรงต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้เช่นกัน หากเข้าใจในจุดนี้แล้ว มาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดหลอดไฟ LED กันไปทีละขั้นตอนกันเลย ปิดระบบไฟให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเริ่มลงมือแกะหลอดไฟ LED เพื่อนำออกมาทำความสะอาดทุกครั้ง คุณจะต้องปิดระบบไฟให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อป้องกันการถูกไฟดูด ไฟช็อตทุกครั้ง […]

การอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือช่วยฉลาดได้จริงหรือ

หลายคนมีคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อถูกบังคับหรือได้ยินคำพูดที่ว่า การอ่านหนังสือจะทำให้ฉลาดขึ้น ซึ่งหลายคนคิดว่าตนเองก็อ่านหนังสือมามากมาย แต่ทำไมไม่ฉลาดจนเรียนเป็นดอกเตอร์ได้ แล้วแบบนี้การอ่านหนังสือจะทำให้ฉลาดจริงหรือจึงเป็นคำถามที่คาใจของใครหลายคน วันนี้เรามีคำตอบที่จะช่วยไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่มีคำถามนี้อยู่ในใจ             ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าการอ่านหนังสือจะทำให้ผู้ที่อ่านหรือผู้ที่ได้รับฟังฉลาดขึ้น แต่ว่าการอ่านหรือฟังหนังสือจะทำให้สมองมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะฉลาดหรือไม่ฉลาดนั้นยังมีหลายองค์ประกอบรวมอยู่ด้วยกัน แต่การอ่านหนังสือทำให้เส้นใยประสาทที่อยู่ในสมองเกิดมากขึ้น ซึ่งเส้นใยประสาทนี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลและประมวลผลที่เกิดขึ้นภายในสมองทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้มีการเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้น ซึ่งความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนเก่งทางด้านกีฬา บางคนเก่งทางด้านศิลปะ บางคนเก่งทางด้านวิชาการ ดังนั้นเมื่อสมองทำงานได้ดี ทักษะที่ตนเองมีอยู่ก็จะโดดเด่นขึ้นมานั้นเอง             […]

การอ่าน E-Book

ข้อควรระวังในการอ่าน E-Book

การใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมที่ต้องเพ็งมองหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้ดงตาเกิดความเมื่อยล้า หากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นเวลานานแสงที่ออกมาจากหน้าจอดังกล่าวจะส่งผลทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ดวงตาล้า กระจกตาโดยทำลาย ซึ่งหากมีอาการหนักอาจจะทำให้ตาบอดได้ ซึ่งกิจกรรมที่มักจะทำให้ต้องเพ็งหน้าจอเป็นเวลาก็คือ การอ่าน E-Book ถึงแม้ว่าการอ่านจะช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความทรงจำและกระตุ้นการเรียนรู้ แต่หากอ่านอย่างไม่ระวังย่อมจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีให้กับชีวิต ดังนั้นในการอ่านE-Book มีข้อควรระวังดังนี้ 1.อ่านในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม             การอ่าน […]

E-Book

การอ่านหนังสือเล่มมีความแตกต่างจากการอ่าน E-Book อย่างไร

ปัจจุบันนี้ได้มีการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักษ์การอ่านมากขึ้น โดยต้องการเพิ่มให้คนไทยได้อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 เล่ม เพราะจากสถิติพบว่าคนไทยเป็นชาติที่มีค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานของรัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการอ่านเกิดขึ้น นอกจากนั้นรูปแบบหนังสือยังมีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ใช้งานเละเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book ที่สามารถทำการดาวน์โหลดเพื่ออ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ ซึ่งการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ทำให้มีผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น             การอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านหนังสือแบบใด เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากหนังสือย่อมเหมือน เพียงแต่ช่องทางในการนำเสนอตัวหนังสือนั้นต่างกัน โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการนำเสนอรูปแบบของตัวอักษรผ่านทางหน้าจอ ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะว่าไม่จำเป็นต้องหยิบหรือค้นหาหนังสือเพื่อที่จะนำมาอ่าน เพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของหนังสือไว้บนมือถือหรือเข้าไปอ่านตามเว็บที่เปิดให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำการอ่านหนังสือได้แล้ว โดยเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีทุกคำเหมือนกับตัวอักษรที่อยู่บนหนังสือเล่ม […]