การอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือช่วยฉลาดได้จริงหรือ

หลายคนมีคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อถูกบังคับหรือได้ยินคำพูดที่ว่า การอ่านหนังสือจะทำให้ฉลาดขึ้น ซึ่งหลายคนคิดว่าตนเองก็อ่านหนังสือมามากมาย แต่ทำไมไม่ฉลาดจนเรียนเป็นดอกเตอร์ได้ แล้วแบบนี้การอ่านหนังสือจะทำให้ฉลาดจริงหรือจึงเป็นคำถามที่คาใจของใครหลายคน วันนี้เรามีคำตอบที่จะช่วยไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่มีคำถามนี้อยู่ในใจ             ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าการอ่านหนังสือจะทำให้ผู้ที่อ่านหรือผู้ที่ได้รับฟังฉลาดขึ้น แต่ว่าการอ่านหรือฟังหนังสือจะทำให้สมองมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะฉลาดหรือไม่ฉลาดนั้นยังมีหลายองค์ประกอบรวมอยู่ด้วยกัน แต่การอ่านหนังสือทำให้เส้นใยประสาทที่อยู่ในสมองเกิดมากขึ้น ซึ่งเส้นใยประสาทนี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลและประมวลผลที่เกิดขึ้นภายในสมองทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้มีการเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้น ซึ่งความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนเก่งทางด้านกีฬา บางคนเก่งทางด้านศิลปะ บางคนเก่งทางด้านวิชาการ ดังนั้นเมื่อสมองทำงานได้ดี ทักษะที่ตนเองมีอยู่ก็จะโดดเด่นขึ้นมานั้นเอง             […]

การอ่าน E-Book

ข้อควรระวังในการอ่าน E-Book

การใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมที่ต้องเพ็งมองหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้ดงตาเกิดความเมื่อยล้า หากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นเวลานานแสงที่ออกมาจากหน้าจอดังกล่าวจะส่งผลทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ดวงตาล้า กระจกตาโดยทำลาย ซึ่งหากมีอาการหนักอาจจะทำให้ตาบอดได้ ซึ่งกิจกรรมที่มักจะทำให้ต้องเพ็งหน้าจอเป็นเวลาก็คือ การอ่าน E-Book ถึงแม้ว่าการอ่านจะช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความทรงจำและกระตุ้นการเรียนรู้ แต่หากอ่านอย่างไม่ระวังย่อมจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีให้กับชีวิต ดังนั้นในการอ่านE-Book มีข้อควรระวังดังนี้ 1.อ่านในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม             การอ่าน […]