การอ่าน E-Book

ข้อควรระวังในการอ่าน E-Book

การใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมที่ต้องเพ็งมองหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้ดงตาเกิดความเมื่อยล้า หากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นเวลานานแสงที่ออกมาจากหน้าจอดังกล่าวจะส่งผลทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ดวงตาล้า กระจกตาโดยทำลาย ซึ่งหากมีอาการหนักอาจจะทำให้ตาบอดได้ ซึ่งกิจกรรมที่มักจะทำให้ต้องเพ็งหน้าจอเป็นเวลาก็คือ การอ่าน E-Book ถึงแม้ว่าการอ่านจะช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความทรงจำและกระตุ้นการเรียนรู้ แต่หากอ่านอย่างไม่ระวังย่อมจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีให้กับชีวิต ดังนั้นในการอ่านE-Book มีข้อควรระวังดังนี้ 1.อ่านในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม             การอ่าน […]